Nie pal śmieci! Gmina Mszana zapowiada kontrole u mieszkańców

0
31
Nie pal śmieci! Gmina Mszana zapowiada kontrole u mieszkańców

Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (D.U. Z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.) art. 191 – "Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny".

O zakazie spalania śmieci warto przypomnieć w związku z rozpoczętym już sezonem grzewczym. Zakaz ten jest istotny nie tylko ze względu na związane z nim regulacje prawne i ochronę środowiska, ale również – ze wzlędu na zdrowie i życie nasze, naszych bliskich oraz wszystkich okolicznych mieszkańców.

Co bardzo ważne, domowe piece i kotłownie NIE są przystosowane do spalania odpadów – posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie – w trakcie spalania wytwarzane są trujące substancje gazowe, takie jak uszkadzający płuca tlenek węgla, drażniący drogi oddechowe tlenek azotu czy też dwutlenek siarki, cyjanowodór, chlorowodór oraz rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Substancje te wpływają na wzrost liczby zachorowań na choroby układu oddechowego, nowotwory i alergie.

Śmieci spalane w piecach domowych powodują również osadzanie się (trudno usuwalnej) sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. To bardzo częsta przyczyna zaczadzenia oraz pożarów domu.

– Mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to, czym palą sąsiedzi. W związku z powyższym będziemy zmuszeni do przeprowadzania wyrywkowych kontroli palenisk domowych, do czego obliguje nas ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – informuje Urząd Gminy w Mszanie.

Pamiętajmy! W piecach nie wolno spalać nam m.in. odpadów plastikowych i butelek po napojach, elementów drewnianych pokrytych lakierem, zużytych opon, odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu czy zmieszanych odpadów komunalnych.

/k/