Konwent Miast i Gmin Powiatu Wodzisławskiego

1
58
Konwent w Godowie 2016

18 października w Skrzyszowie (gmina Godów) odbyło się kolejne spotkanie władz wszystkich jednostek samorządowych powiatu wodzisławskiego. Najważniejszym tematem był los szpitala powiatowego z siedzibą w Wodzisławiu i Rydułtowach. „Program medyczny” zawierający informacje na temat dalszego funkcjonowania placówki przedstawiła dyrektor Dorota Kowalska i jej doradca ds. restrukturyzacji szpitala Wojciech Olszówka. Oboje podkreślali, że nie przewiduje się redukcji zatrudnienia pracowników (także wśród średniego personelu medycznego).
Samorządowcy mieli ocenić program jako „rzeczowy i konkretny”. W części spotkania poświęconej szpitalowi starosta Ireneusz Serwotka raz jeszcze podziękował włodarzom gmin za partycypowanie w kosztach zakupu dwóch karetek. Mówił również o planie emisji obligacji komunalnych, które mają stanowić zaplecze finansowe dla planowanych zmian i poprawy jakości funkcjonowania szpitala.

Następnie wójt Marklowic Tadeusz Chrószcz przedstawił projekt ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej, która w jego opinii „niesie wiele zagrożeń” dla samorządów i wymaga wprowadzenia szeregu poprawek. Ireneusz Serwotka zapewnił, że trzyma rękę na pulsie i wedle jego informacji projekt będzie jeszcze zmieniany.

Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia, mówił z kolei o trudnej sytuacji finansowej wodzisławskiego muzeum. Odnosząc się natomiast do tematu budowy głównej drogi południowej, prezydent stwierdził, że inwestycja ta musi być przeprowadzana etapami (bez możliwości złożenia jednego, całościowego projektu).

Podczas spotkania poruszono też problem znaczącego odpływu pracowników, szczególnie kobiet, do czeskich przedsiębiorstw działających tuż za granicą. Zdaniem Mariusza Adamczyka, wójta Godowa, zasadna byłaby organizacja spotkania z właścicielami lokalnych firm w celu omówienia bieżącej sytuacji na rynku pracy.

Kolejny Konwent odbędzie się prawdopodobnie 23 listopada w Gorzycach.

/kc/
fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl.