Samorządowcy goszczą w Opolu

1
15
kędzierzyn koźle

Kilkuset polityków, przedsiębiorców oraz samorządowców bierze udział w Kongresie Samorządowym. Jednym z ważniejszych tematów omawianych przez zebranych był rozwój drogi wodnej prowadzącej przez Odrę. W panelu poświęconym przywróceniu żeglowności na rzece przepływającej przez Kędzierzyn-Koźle wzięli udział m. in. prezydent Sabina Nowosielska, starosta Małgorzata Tudaj oraz wicestarosta Józef Gisman.

– Rząd ma już opracowaną strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych, a więc w największej mierze Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jesteśmy przekonani, że do końca tego roku przygotujemy wszystkie warunki techniczne, ekonomiczne, aby można było zrealizować tę inwestycję. Jest to ten pierwszy krok – uruchomienie żeglugi śródlądowej właśnie do Opola – zapowiedział Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dla naszego miasta oznacza to przede wszystkim reaktywację transportu na Odrze.

W trakcie Kongresu omówiono także temat Centrów Usług Wspólnych. Jedno z nich, zgodnie z decyzją radnych powiatowych, od stycznia rozpocznie działalność w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i zajmie się nadzorem nad jednostkami podległymi starostwu poprzez prowadzenie z dziedziny finansowo-administracyjnej.

– Uruchamiając Centrum Usług Wspólnych chcemy scentralizować szereg zadań, które wypełniać muszą nasze jednostki. To m. in. finanse, informatykę, zamówienia publiczne, BHP i obsługę prawną. Skumulowanie tego w jednej placówce ma przynieść znaczne oszczędności – mówiła starosta Małgorzata Tudaj.

 

MN

fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu