Powiat wodzisławski: Ułatwią młodym wejście na rynek pracy

3
23
Powiat wodzisławski, praca: Kursy, szkolenia, praktyki, staże

Do 7 października uczniowie sześciu powiatowych szkół zawodowych mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie, który jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby szkół i placówek kształcenia zawodowego. Projekt ma na celu poprawę jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez takie działania, jak: rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia oraz rozwój doradztwa edukacyjno–zawodowego.

W trakcie trzech lat realizacji projektu aż 300 uczniów będzie mogło skorzystać z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych. Dla 150 uczniów zaplanowano natomiast płatne staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców, za odbycie których otrzymają oni stypendium w wysokości 1 480,00 zł.

W projekcie bierze udział sześć szkół z terenu powiatu wodzisławskiego. Są to: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Wodzisławiu Śląskim, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Radlinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach.

Kandydaci, którzy chcą się ubiegać o udział w projekcie, do 7 października powinni złożyć w sekretariacie swojej szkoły następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa, oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych oraz wypełnioną ankietę rekrutacyjną (wszystkie dokumenty dostępne w załącznikach poniżej).

Więcej informacji  można uzyskać pod nr tel.: (32) 453 99 67 lub drogą mailową pod adresem [email protected]

/k/
Fot. pixabay