W Kędzierzynie-Koźlu zaplanowano kolejne remonty dróg

2
26
kędzierzyn
Na ostatniej sesji Rady Powiatu radni ustalili, że przekażą gminie Kędzierzyn-Koźle pomoc finansową w wysokości 630 tys. zł w formie dotacji celowej. Przekazana kwota na zostać przeznaczona na rozbudowę alei Jana Pawła II. W wieloletniej prognozie finansowej dla powiatu przewidziano również dodatkowe pół miliona złotych, na tą samą realizację. Gmina Kędzierzyn-Koźle również działa w porozumieniu z powiatem. Dzięki temu łatwiej zdobyć pieniądze na realizację inwestycji związanych z budową i modernizacją dróg.
Władze powiatu przedstawiają również plany na modernizację ul. Wojska Polskiego, z której codziennie korzysta wiele tysięcy osób.
– Planujemy wyremontować ulicę Wojska Polskiego przy udziale środków z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. W pierwszej kolejności przebudowywany ma być odcinek od hotelu Solidaris do wiaduktu kolejowego – poinformowała podczas sesji starosta Małgorzata Tudaj.
Radni powiatowi jednomyślnie poparli uchwałę dotyczącą przywrócenia połączeń kolejowych na linii Kłodzko-Gliwice. Linia ma ułatwić dojazd do szkół i miejsc pracy. Władze liczą także na wzrost rozwoju turystyki w naszym regionie. 
Do marszałka pismo w tej sprawie złożył przewodniczący sejmiku województwa. Według PKP, przywrócenie linii jest możliwe. – Obecna infrastruktura pozwala na realizacje takiego połączenia – potwierdzają przedstawiciele przewoźnika.
Radni podjęli także temat bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W starostwie gościli kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Radni pytali m.in. o stopień zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a także planowane inwestycje w tym zakresie.  
 
MN
fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu