Powstanie nowa droga z Zalesia Śląskiego do Kędzierzyna-Koźla

1
37
kędzierzyn koźle
Członkowie subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego przegłosowali ostateczną formę dużego projektu, który otrzyma dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Nasz powiat zyska kolejną nową drogę i ścieżkę rowerowa, a inwestycja będzie warta około 7 mln zł. Blisko 6 kilometrowy odcinek prowadzący od ronda grunwaldzkiego do Zalesia Śląskiego zyska nową nawierzchnię. Trasa łączy dwa powiaty, dlatego inwestycja będzie realizowana wspólnymi siłami. Zgodnie z założonym planem, na początku 2017 roku ma zostać ogłoszony przetarg, mający wyłonić wykonawcę robót.
– Prawdopodobnie zadanie będzie realizowane etapami. Remont nie będzie łatwy, głównie za sprawą dwóch obiektów mostowych znajdujących się w ciągu drogi. Sporym wyzwaniem będzie przeciągnięcie ścieżki rowerowej przez Kanał Gliwicki, będziemy musieli wyprowadzić ją na zewnątrz – opowiada Małgorzata Tudaj.
Cały projekt subregionalny pochłonie prawie 30 mln zł, z czego 75 procenty środków będą stanowiły dofinansowania unijne, pozostałą część dołożą członkowie organizacji, którzy planują wiele innych inwestycji.
 
MN
fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu