Wodzisław: Miasto wyłoniło wykonawcę przebudowy ul. Radlińskie Chałupki

2
27
Wodzisław, ul. Radlińskie Chałupki: Przebudowa

Na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Radlińskie Chałupki" wpłynęło w sumie 9 ofert przetargowych. Najkorzystniejszą z nich złożyła firma SZCZYRBA S.C. z Rogowa. Wykonawca zrealizować ma zadanie za kwotę 1 137 962,03 zł brutto.

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie następujących prac: budowa drogi gminnej o szerokości 4,5/5 m i długości 839 m, budowa kanalizacji deszczowej, budowa prefabrykowanego muru oporowego, budowa bariery energochłonnej. Na wykonanie zadania firma ma czas do 30 czerwca 2017 roku. Inwestycja zostanie objęta 5-letnią gwarancją.

/k/