Wodzisław czyści rowy melioracyjne

3
114
Wodzisław rowy

Główną funkcją rowów melioracyjnych jest odprowadzanie nadmiaru wody do najbliższych rzek lub zbiorników wodnych. Ważna jest zatem dbałość o właściwą drożność tych rowów, gdyż w przeciwnym razie może dojść do lokalnych podtopień, a nawet powodzi.

Wodzisław systematyczne konserwuje należące do miasta rowy – w tym roku oczyszczono już 2113 metrów bieżących. Kolejne prace właśnie dobiegły końca: konserwacja polegała na odmuleniu dna rowów przy ul. Koszykowej, Radlińskiej i Jastrzębskiej  oraz wykoszeniu ich skarp.

Jednocześnie władze miasta apelują do właścicieli gruntów, przez które biegną rowy, o zadbanie o utrzymanie ich w stanie pozwalającym na swobodny przepływ wody.

/kc/
fot. UM Wodzisław Śl.