Radlin: Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych

1
17
ZSZ Radlin: Zakończyła się termomodernizacja Zespołu Szkół Zawodowych

Prace w ZSZ rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku. Roboty obejmowały ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu budynku głównego i dachu na sali gimnastycznej od zewnątrz, podwyższenie kominów, wymianę drzwi zewnętrznych, naprawę schodów wejściowych do budynku, wymianę rynien i rur spustowych, daszków nad wejściami do budynków na systemowe, wentylatorów na dachu sali gimnastycznej i instalacji odgromowej. Na początku sierpnia zakończono też przebudowę wymiennikowni ciepła i zmodernizowano jej instalację elektryczną wraz ze sterowaniem pogodowym, a także wymieniono instalację centralnego ogrzewania i grzejniki.

– Dzięki inwestycji szkoła będzie emitować do powietrza o ok. 68% substancji niepożądanych mniej, a zapotrzebowanie na energię cieplną spadnie według szacunków o ok. 976,0 GJ/a. W rezultacie, koszty ogrzewania obiektu znacząco spadną, ale komfort cieplny użytkowników budynku wzrośnie. Poprawiła się też estetyka budynku, zwłaszcza że zadbano o odtworzenie istniejących na fasadzie detali architektonicznych. Dodatkowo przeprowadzona modernizacja obniży koszty bieżących napraw i konserwacji – wyjaśnia Wojciech Raczkowski z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł nieco ponad milion złotych. Wkład własny powiatu to 198,5 tys. zł. Resztę kwoty stanowiła preferencyjna pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (595 tys. zł), dotacja z WFOŚ (ok. 70 tys. zł) oraz środki pochodzące z umorzenia wcześniejszej pożyczki z Funduszu na termomodernizację DPS w Gorzycach w kwocie 163 tys. zł.

/k/