„Złoty Wawrzyn” dla wybitnej okulistki

1
138
Wodzisław, Złoty Wawrzyn

10 sierpnia przypada wspomnienie św. Wawrzyńca – patrona Wodzisławia Śląskiego. Z tej okazji od kilku lat zasłużeni mieszkańcy miasta otrzymują specjalne wyróżnienie – statuetkę „Złotego Wawrzyna”. W tym roku nagroda trafiła w ręce profesor Ewy Mrukwy-Kominek, wybitnej specjalistki w dziedzinie okulistyki pochodzącej z Wodzisławia. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, tegoroczna laureatka studiowała na Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie uczelnia ta nosi nazwę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego). Stopień doktora uzyskała w 1996 r., w 2007 r. otrzymała habilitację, a w 2013 r. – tytuł profesora nauk medycznych.

Od początku lat 90. pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach (Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii), gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Okulistyki Dorosłych. Cztery lata temu wraz z zespołem przeprowadziła pierwszą w Polsce operację wszczepienia nowoczesnej soczewki bioanalogicznej u mężczyzny z zaawansowaną z zaćmą. Pacjent, 59-cio letni kierowca, dzięki pionierskiemu wówczas zabiegowi, odzyskał wzrok w chorym oku i nie musiał rezygnować z dotychczasowej pracy. Prof. Mrukwa-Kominek tłumaczyła wtedy dziennikarzom, że zastosowanie tego typu sztucznej soczewki umożliwia przywrócenie naturalnej akomodacji oka, czyli zdolności do ostrego widzenia zarówno w dali jak i w bliży, co ma duże znaczenie w przypadku wykonywania niektórych zawodów, w tym dla kierowców.

Tegoroczna laureatka wodzisławskiego wyróżnienia jest członkiem wielu stowarzyszeń medycznych w Polsce i za granicą. Należy m.in. do Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistyki, Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego czy Francuskiego Stowarzyszenia Okulistycznego. Była również członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Refrakcyjnych i Zaćmowych, a także jest jedną z dwóch polskich delegatek w  Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów.

Oprócz tego napisała prawie 200 prac naukowych oraz recenzowała wiele specjalistycznych tekstów związanych z okulistyką. Jest jedyną przedstawicielką naszego kraju w radzie doradczej czasopisma „Cataract Refractive Surgery Today Europe”. Zasiada również w radzie naukowej branżowego kwartalnika „Terapie w okulistyce”.

Statuetkę, dyplom oraz metalowy znaczek „Złotego Wawrzyna” otrzymała z rąk prezydenta miasta oraz przewodniczącego Rady Miasta. Nagroda została ustanowiona w 2011 r. jako wyraz uznania dla osób i instytucji mogących poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury, gospodarki, sportu i działalności społecznej. W poprzednich latach Kapituła uhonorowała  w ten sposób doktora Józefa Musioła, prof. dr hab. Eugeniusza Gatnara, Zespół Pieśni i Tańca Vladislavia oraz byłego piłkarza Stanisława Oślizło.

Katarzyna Czyż

fot. Justyna Koniszewska