Wojewoda przyznał pieniądze poszkodowanym w lipcowej nawałnicy

4
23
kędzierzyn koźle
Poszkodowani w nawałnicy, mieszkańcy osiedla Koźle-Rogi otrzymają od wojewody opolskiego zasiłki na łączną kwotę ponad 340 tys. zł. Pieniądze pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa na  przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wypłaty zasiłków już się rozpoczęły. 
Środki przeznaczone na pokrycie szkód trafią do 18 rodzin, których straty nie zostały wycenione na  więcej niż 6 tys. zł. Poszkodowani nie muszą przedstawiać żadnych faktur ani paragonów z zakupów poczynionych na rzecz naprawienia strat.
12 rodzin, które zgłosiły straty w wysokości 6-20 tys. zł oraz 6 rodzin, których straty wyniosły od  20 do 100 tys. zł otrzymają pomoc w transzach. Pierwsza z nich nie może przekroczyć 10 tys. zł. oraz 30% wartości oszacowanych szkód. Pozostała część pomocy zostanie wypłacona po przedstawieniu  dokumentacji z poniesionych wydatków. 
Na dodatkowa pomoc mogą liczyć rodziny, które otrzymały pomoc z rezerwy celowej w wysokości 6 tys. zł., a które mają dzieci w wieku szkolnym. Jednorazową pomoc w wysokości 500 lub 1000 zł z tzw. zasiłku losowego na cele edukacyjne otrzyma w sumie 28 dzieci.
 
MN