PUP ma pieniądze dla pracodawców na refundację wynagrodzeń

1
50
kędzierzyn koźle
Sytuacja na rynku pracy poprawia się od lat. Bezrobocie w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim systematycznie spada. w czerwcu br. zarejestrowanych bezrobotnych było najmniej od kilku lat, a stopa bezrobocia wynosiła 10,3%. Natomiast w czerwcu ubiegłego roku bezrobocie wynosiło 11,3%. Pracodawcy mogą skorzystać z programów refundacyjnych, a bezrobotni poszukujący pracy mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia. 
Powiatowy Urząd pracy w Kędzierzynie-Koźlu zachęca pracodawców do korzystania z nowej formy wsparcia. Pracodawcy chcący zatrudnić osobę do 30. roku życia mogą otrzymać refundację wynagrodzenia pracownika w wysokości do 26 tys. zł. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy na okres 25 miesięcy, z czego koszty wynagrodzenia poniesione przez pierwszy rok, w którym trwa umowa, ponosi PUP.
Urząd Pracy ogłosił również nabór wniosków na refundację kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy. Przyjmowanie wniosków już trwa. W ramach tej formy wsparcia pracodawcy mogą liczyć na refundację do 20 tys. zł. W PUP trwa również nabór na staże finansowane z Funduszu Pracy z deklaracją zatrudnienia. Wszelkie szczegółowe informacje można otrzymać w placówce lub na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.
 
MN
fot. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu