Dodatkowe kursy i szkolenia dla wodzisławskich uczniów

2
24
Kursy szkolenia Wodzisław Śl.
Uczniowie wodzisławskich szkół ponadgminazjalnych będą mogli skorzystać z udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach. Wszystko za sprawą projektu „Młode kadry naszą przyszłością” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl., który ruszy w nadchodzącym roku szkolnym. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia uczniów, co pdkreśla starosta Ireneusz Serwotka: – dążymy do tego, aby nasze szkoły zawodowe były innowacyjne i kształciły na najwyższym poziomie, zgodnie z potrzebami rynku pracy, a ich absolwenci byli prawdziwymi fachowcami, poszukiwanymi przez pracodawców. 
 
 
W projekcie będą uczestniczyć uczniowie Technikum nr 2 i Zasadniczej Szkoły Zawodowa Nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śląskim, Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 im. Witolda Pileckiego w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radlinie oraz Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.
 
Koszt projektu wynosi 1 512 145,40 zł, z czego 1 436 538,13 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie będzie relizowane przez trzy lata. Zakłada się, że 300 uczniów powiatowych szkół będzie mogło skorzystać z dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych oraz wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach i na uczelniach. Ponadto dla 150 uczniów przewidziano płatne staże i praktyki zawodowe u lokalnych pracodawców, za co otrzymają stypendium w wysokości 1 480,00 zł.
 
 
Fot. SP Wodzisław Śl.
/j/