Mszana: Ponad 130 tys. zł na poprawę jakości usług w zakresie podatków

3
31
Mszana: Ponad 130 tys. zł na poprawę jakości usług w zakresie podatków

Gmina Mszana otrzymała dofinansowanie w wysokości 130 696,55 zł w ramach projektu partnerskiego pn. "Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminach Strumień, Pawłowice, Godów, Radlin oraz Mszana", zgłoszonego do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania i sprzętu dla potrzeb wdrażania rozwiązań z zakresu elektronizacji procesu obsługi podatkowej, poprawiających dostęp do usług administracyjnych, informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje, a także na zorganizowanie szkoleń w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

UG Mszana
publ. /kp/