MOPS realizuje projekt „Lepsze jutro”

1
71
MOPS realizuje projekt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt "Lepsze Jutro", który jest jednym z elementów działań środowiskowych wzmacniających więzi rodzinne i wskazuje możliwości korzystania z zasobów środowiska lokalnego.

1 sierpnia dzieci biorące udział w projekcie rozpoczęły bezpłatną naukę jazdy na rolkach. Zajęcia odbywają się na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza i mają charakter zamknięty. Potrwają do 12 sierpnia. Najmłodszy uczestnik ma 5 lat, najstarszy 17.

Jak tłumaczy Elwira Palarczyk, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim, miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. – Chcemy pokazać uczestnikom projektu, że w Wodzisławiu Śląskim można atrakcyjnie i aktywnie spędzić wolny czas. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, by w rodzinnym gronie dobrze się bawić. Nie bez znaczenia jest fakt, że Rodzinny Park Rozrywki dysponuje odpowiednim sprzętem technicznym oraz kadrą, która zadba o bezpieczeństwo uczestników zajęć – mówi.

W ramach działań środowiskowych projektu "Lepsze Jutro" w okresie wakacyjnym zaplanowano jeszcze warsztaty rowerowe BMX, wejście do parku linowego oraz wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Głównym celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, działania: 9.1. Aktywna integracja, poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wartość projektu realizowanego przez MOPS w Wodzisławiu Śląskim na rok 2016 opiewa na kwotę 300 tys. zł.

UM Wodzisław Śląski
oprac. /kp/