Kędzierzyn-Koźle: Ofiary nawałnicy otrzymają pieniądze na pokrycie części strat

3
26
Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu
O szalejącej nad Opolszczyzną wichurze informowały ogólnopolskie media. Miejscowością która ucierpiała najbardziej okazał się Kędzierzyn-Koźle, a dokładnie jedna z dzielnic miasta. W nawałnicy nikt nie został ranny, ale straty materialne okazały się poważne.
-Poranek 12 lipca odsłonił ogrom szkód, jakie w kilka minut wyrządził w Koźlu Rogach żywioł. Zerwane i uszkodzone dachy domów i budynków gospodarczych, ścielące się po jezdniach i chodnikach przewody elektryczne i telefoniczne, dachówki, blachy, krokwie, cegły, szczątki ociepleń, połamane gałęzie i powalone drzewa – wymienia Jarosław Jurokwski, rzecznik kozielskiego magistratu. 
 
Przy usuwaniu szkód i zagrożeń pomagały miejskie służby ratunkowe i porządkowe. W ruch poszedł  ciężki sprzęt, podnośniki i piły. 
– Pogięte i połamane blachy trzeba było pociąć na mniejsze kawałki, zwisające z budynków elementy odciąć i bezpiecznie zrzucić – relacjonuje Jurkowski.
Każdy próbował jakoś pomóc w szybkim usunięciu śmieci i zabezpieczeniu uszkodzonych posesji. Mieszkańcy Rogów robili prowizoryczne osłony z plandek na zdemolowanych dachach, tak, by zabezpieczyć je na wypadek kolejnego zalania domu. 
Prezydent Sabina Nowosielska swoim zwyczajem szybko powołała zespół do szacowania szkód, który pomógł w ustaleniu wysokości ewentualnych odszkodowań lub rekompensat. 
Oględzinom poddano ponad 30 budynków zgłoszonych przez właścicieli. We wszystkich obiektach stwierdzono uszkodzenia dachów – od małych ubytków w poszyciu po ich całkowite zerwanie i uszkodzenie więźb dachowych. Stwierdzono liczne uszkodzenia ogrodzeń posesji, okien, elewacji, zniszczenia ścian budynków, uszkodzenia instalacji elektrycznych, izolacji termicznych oraz kominów. Najwyżej wyceniono koszty zniszczeń budynku przy ul. Głównej 57.
Podczas zwołanej niedawno sesji nadzwyczajnej, radni miejscy przegłosowali przeznaczenie kolejnych środków z budżetu miasta dla poszkodowanych w nawałnicy 11 lipca (14 lipca otrzymali oni po tysiąc złotych zasiłku z MOPS-u). 39 rodzin otrzyma do podziału 108 tys. zł.
– Rodziny, których straty wyniosły do 6 tys. zł, otrzymają tysiąc złotych, od 6 do 10 tys. zł – 3 tys. zł, od 10 do 20 tys. zł – 5 tys. zł. Poszkodowanym, którzy ponieśli szkody przekraczające 20 tys. zł, zostanie przekazane 10 tys. zł. – Wysokość wypłat nie może przekroczyć zaistniałej szkody – poinformowała prezydent.
Pomoc dla poszkodowanych uruchomił również Urząd Wojewódzki, który zadeklarował finansowe wsparcie dla 39 rodzin w kwocie półtora mln. złotych. 
Oszacowana łączna kwota strat poniesionych przez mieszkańców osiągnęła już ponad 385 tys. zł. Wciąż zgłaszają się kolejni poszkodowani. 
 
Katarzyna Solarz
 
Zdjęcia: Urząd Miasta KK