ZPSWR w Wodzisławiu Śl. bez dyrektora

4
62
ZPSWR Wodzisław Śl.

28 lipca Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął decyzję o odwołaniu Beaty Rączki z funkcji dyrektora  Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Powodem podjęcia takiej decyzji było powołanie prywatnej placówki o podobnym charakterze i nazwie przez męża dotychczasowej dyrektor, który jest również nauczycielem w ZPSWR.

– Jest bardzo poważne zagrożenie, że uczniowie będą w pewien sposób przenoszeni do nowej placówki, a na to nie możemy sobie pozwolić. Duże kontrowersje budzi to,  że mąż pani dyrektor, który jest jednocześnie pracownikiem, tworzy placówkę, która będzie w pewien sposób działała na niekorzyść  naszej placówki. Zwróciliśmy się w tej sprawie do kuratorium, które wydało pozytywną opinię do tej naszej decyzji. Trudno sobie wyobrazić, że w ramach rodziny nie będzie żadnych działań promujących. Odwołanie pani Rączki z funkcji dyrektora może zapobiec prawdopodobnemu konfliktowi interesów – powiedział Starosta Wodzisławski, Ireneusz Serwotka.
Władze powiatu podkreślają, że zarówno była już pani dyrektor, jak i jej mąż nadal pozostają pracownikami szkoły. W związku z odwołaniem Beaty Rączki pełniącym obowiązki kierownika placówki został dotychczasowy wicedyrektor Andrzej Skiba.

W ubiegłym roku szkolnym w ZPSWR na wszystkich poziomach edukacji uczyło się ok. 350 uczniów. Do placówki prywatnej mogłoby przejść nawet 40 dzieci, co wiązałoby się z utratą ponad 2 mln zł przez szkołę publiczną. Również nauczyciele mają mówią o obawach – mniejsza liczba uczniów niesie ryzyko utraty miejsc pracy lub znacznego zmniejszenia liczby godzin.
– Nie bez znaczenia jest też wieloletni konflikt w tej placówce – mówił Ireneusz Serwotka. – mamy świadomość, że ta jedna decyzja nie rozwiąże wszystkich problemów, ale może być pierwszym krokiem do zmian.
 

Przeczytaj treść oświadczenia Beaty Rączki i Ireneusza Serwotki.

/kc/