Katarzyna Zöllner-Solowska zastępcą naczelnika Wydziału Oświaty

3
26
Katarzyna Zöllner-Solowska
Po konkursie na zastępcę naczelnika Wydziału Oświaty, 18 lipca pracę w wodzisławskim starostwie rozpoczęła Katarzyna Zöllner-Solowska. Bezpośrednim powodem ogłoszenia konkursu był fakt, że przez wiele lat stanowisko zastępcy naczelnika w oświacie było obsadzone bez konkursu, jedynie na zasadzie „pełnienia obowiązków”. Biorąc pod uwagę, jak wielką wagę władze powiatowe przykładają do edukacji, konieczność uporządkowania tego stanu rzeczy była oczywista. Jak podkreśliła komisja konkursowa, kandydatka „przedstawiła koncepcje współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi publicznymi i niepublicznymi, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski. Ponadto Pani Katarzyna Zöllner – Solowska wykazała się ogólną wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania pracy na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty, a także wysokim poziomem kultury osobistej i osobowością gwarantującą prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków„.
 
 
Katarzyna Zöllner-Solowska
Przez 16 lat związana zawodowo z Cechem Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. Od 2008 roku Dyrektor Biura Cechu, a od 2009 r. – z jego ramienia – przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wodzisławiu Śląskim, do której kompetencji należy m.in. opiniowanie propozycji nowych kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Za jej kadencji zacieśniona została współpraca z wieloma instytucjami powiatu wodzisławskiego, m.in. Powiatowym Urzędem Pracy czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Doprowadziła do utworzenia w ramach Cechu ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, oferującego szeroki wybór kursów i szkoleń zawodowych. Znawczyni problematyki tzw. dualnego systemu kształcenia. Brała czynny udział w tworzeniu partnerstwa ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe w powiecie wodzisławskim. Z wykształcenia mgr inż. zarządzania i inżynierii produkcji. Dyplom uzyskała na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. Ukończyła również kilka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Aktywna działaczka społeczna. Przewodnicząca Rady Dzielnicy Radlin II. Od 2014 r. radna Rady Miejskiej Wodzisławia Śl.
 
 
Źródło: SP Wodzisław Śl.
Fot. SP Wodzisław Śl.
publ. /j/