Pszów: BĄDŹ EKO. Wypełnij ankietę

3
36
Bądź Eko Pszó
Celem akcji jest zmotywowanie mieszkańców do działania i wspomóc ich w realizacji zadań z zakresu ograniczenia niskiej emisji, uwzględniających wymianę starych i niewydajnych systemów ogrzewania na paliwo stałe na nowoczesne rozwiązania ekologiczne zintegrowane z odnawialnymi źródłami energii. – Miasto planuje aplikować o środki zewnętrzne i wdrożyć projekt pod roboczą nazwą „Ograniczenia niskiej emisji w Mieście Pszowie poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych” – podkreśla Urząd Miasta w Pszowie. 
 
 
Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dotacje skierowane do właścicieli nieruchomości. – Staranie się o unijne dofinansowanie wymaga ustalenia zakresu potrzeb mieszkańców, ich gotowości do zrealizowania inwestycji na swoim budynku oraz wysokości kosztów planowanej inwestycji. Wypełnioną ankietę należy złożyć do 31 sierpnia w biurze podawczym bądź przesłać drogą mailową na adres [email protected] pszow.pl – informuje magistrat. 
 
 
/j/