Kędzierzyn-Koźle: Raport strażaków ze skutków nawałnicy w Koźlu Rogi

1
22
kędzierzyn koźle

Strażacy opublikowali listę przeprowadzonych interwencji w dniach 11 i 12 lipca, które były skutkiem poniedziałkowej nawałnicy.
W poniedziałek, 11 lipca 70 strażaków, w tym 40 strażaków OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, należących do 15 zastępów (w tym 2 podnośniki) udzielało pomocy mieszkańcom osiedla Koźle Rogi. W wtorek, w pracach porządkowych wzięło udział 40 strażaków, w tym 20 należących do OSP Z KSG, należących do 8 zastępów (w tym 2 podnośniki).
Strażacy brali udział w 99 interwencjach, w tym:
-61 zdarzeń przy usuwaniu skutków nawałnicy, w tym 40 związanych z  budynkami (cięcie blacho-dachówki na mniejsze elementy, cięcie połamanych łat i krokwi drewnianych, usuwanie połamanych ogrodzeń i płotów). Poważnie uszkodzonych zostało 18 dachów, w tym 10 całkowicie zerwanych doraźnie zabezpieczono plandekami,
– 36 połamanych, powyrywanych drzew – wiatrołomy i wiatrowały,
– 2 połamane słupy energetyczne.

W trakcie nawałnicy 13 budynków mieszkalnych zostało zalanych, a w blisko 70 nastąpiła przerwa w dostawie prądu z powodu zniszczenia infrastruktury energetycznej, a także brak komunikacji telefonicznej przewodowej.

MN
źródło: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu