Konkurs fotograficzny: odkryj skarby architektury powiatu

0
129
Konkurs fotograficzny Powiat wodzisławski
Celem tegorocznego konkursu jest propagowanie idei ochrony zabytkowego budownictwa miejskiego i wiejskiego powiatu wodzisławskiego. Fotografie konkursowe powinny zawierać elementy miejskiej lub wiejskiej architektury mieszkalno-gospodarczej, przemysłowej lub sakralnej, budynki użyteczności publicznej (np. szpitale, ratusz), zabytki z innej kategorii niż wymienione, godne upamiętnienia ze względu na swój wiek, historię lub inne uwarunkowania.
 
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu wodzisławskiego, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 3 fotografie własnego autorstwa.
 
Zdjęcia wraz z płytą CD/DVD oraz formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelariach Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej 2 lub przy ul. Pszowskiej 92a w zamkniętej kopercie oznaczonej godłem uczestnika i z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny 2016” . Termin składania prac upływa 30 września 2016 r. Szczegóły w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.powiatwodzislawski.pl
 
 
 
Źródło: SP Wodzisław Śl.
publ. /j/