Komendant Wojewódzki OHP z wizytą w powiecie wodzisławskim

1
18
Komendant Wojewódzki OHP z wizytą w powiecie wodzisławskim
Podczas spotkania ze starostą Ireneuszem Serwotką przedstawił m.in. nowe możliwości współpracy z Powiatem w postaci  wsparcia szkolnictwa zawodowego. Jak informuje Bogumił Kanik, na terenie Śląska działa już ponad 300 pracowników OHP, z czego część również w naszym powiecie.
 
Dzięki współpracy Ochotniczych Hufców Pracy ze Starostwem Powiatowym w Wodzisławiu Śl. w ramach unijnego projektu „OHP jak realizator usług rynku pracy” w naszym powiecie powstały i nadal funkcjonują dwa Punkty Pośrednictwa Pracy (w Radlinie oraz w Wodzisławiu Śl.), Młodzieżowe Centrum Kariery (w Pszowie) oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego (w Wodzisławiu Śl.). Aktualnie OHP na terenie powiatu wodzisławskiego realizuje projekt pod nazwą „Obudź swój potencjał – EFS” , w ramach którego młode osoby w wieku 18-24 lata, nie uczące się i nie pracujące, a  także niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa zawodowego, kursów i szkoleń zawodowych oraz trzymiesięcznych płatnych staży.
 
Komendant Kanik podkreśla, że zależy mu na dobrych relacjach z samorządem, a w powiecie wodzisławskim chciałby w najbliższym czasie dodatkowo założyć jeszcze Hufiec Pracy. Jest to jednostka organizacyjna OHP przeznaczona dla młodzieży w wieku 15 – 18 lat, zaniedbanej wychowawczo, nie uczącej się i nie pracującej. Celem działalności hufca jest pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższeniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych w ramach szkoły podstawowej, gimnazjum dla dorosłych lub szkoły zawodowej, a także objęcie młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie wychowaniem, profilaktyka i resocjalizacją.
 
Mało kto zdaje sobie sprawę, że obecnie OHP to nowoczesna jednostka państwowa, która prężnie wspomaga system oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży. Podejmuje też działania zmierzające do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, a także wspiera inicjatywy służące przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wychowaniu w procesie pracy, w tym organizuje zatrudnienie oraz międzynarodową współpracę młodzieży. OHP w realizacji projektów korzysta też ze środków unijnych.
 
 
Źródło: SP Wodzisław Śl.
publ. /j/