Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu apeluje: zadbaj o rowy, unikniesz podtopień!

1
49
kędzierzyn koźle

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przypomina właścicielom działek umiejscowionych w bezpośrednim sąsiedztwie rowów o obowiązku utrzymywania ich w czystości. Wszystkie rowy są ciągiem sieci odwodnieniowej, a ich zaniedbanie i zmniejszenie ich przepustowości może doprowadzić do podtopień.
Art. 77 ustawy Prawo Wodne bezpośrednio mówi o obowiązku utrzymania rowów we właściwym stanie, zgodnie z którym utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, do których należą rowy należy do właścicieli gruntów. Gmina Kędzierzyn-Koźle utrzymuje jedynie rowy komunalne, odpowiedzialne za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów gminnych, do których odprowadzana jest woda z kanalizacji deszczowej. Natomiast utrzymanie rowów melioracyjnych odpowiedzialnych za odwadnianie pól uprawnych i terenów niezurbanizowanych należy do właścicieli gruntów zlokalizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

MN