Żal marklowickiej szkoły? MEN zadecydowało o wygaszaniu gimnazjów

1
80
Marklowice, wójt Tadeusz Chrószcz: MEN zadecydowało o likwidacji gimnazjum

Według nowych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, od 2017 roku wygaszane (likwidowane) będą obecne gimnazja. Taką decyzję minister Anna Zalewska ogłosiła 27 czerwca w Toruniu. To oznacza, że obecna pierwsza klasa rozpoczynająca swoją edukację na tym poziomie będzie ostatnim rocznikiem, który zostanie objęty obecnym systemem nauczania. W zaistniałej sytuacji, swój żal nad wprowadzanymi zmianami wyraził wójt gminy Marklowice, Tadeusz Chrószcz. Jego stanowisko w tej sprawie prezentujemy poniżej.

Szkoda, że te wszystkie zmiany oświatowe następują w tak nagłym tempie ze szkodą dla całego środowiska szkolnego, tj. dzieci i nauczycieli. Staną się one również  dla samorządu kolejnym, nieplanowanym ponoszeniem dodatkowych, niemałych kosztów.

Marklowickie gimnazjum, wybudowane w 2004r. staraniem samorządu i wójta gminy, po kilku latach funkcjonowania (od 1999r.) bardzo dobrze wpisało się w krajobraz edukacyjny marklowickiej oświaty. Bardzo wysoki poziom nauczania potwierdzany corocznie świetnymi wynikami egzaminu gimnazjalnego, doskonale wykwalifikowana kadra pedagogiczna szkoły, jak i coraz bardziej świadoma tego, po co przychodzi do szkoły, młodzież to obraz szkoły, z którą musimy się pożegnać.

Tym bardziej żal, bo ostatnie wyniki szkoły przejdą do historii, a są najlepsze i stawiają szkołę na poziomie przewyższającym wyniki powiatowe, wojewódzkie i krajowe (…).

Żal wypracowanego w szkole ceremoniału, szkolnego hymnu, sztandaru, pięknych specjalnie szytych dla uczniów strojów, w których pasowano ich na uczniów i w których żegnali się ze szkołą. Nie będzie już patronowała szkole prof. Monika Gruchmanowa, najlepsi uczniowie nie otrzymają ufundowanego przez męża patronki stypendium naukowego (dla 3 uczniów po 250 zł miesięcznie i dla 2 uczniów najlepszych w szkole z j. angielskiego – po 300 zł na semestr).

Żal gimnazjum, bo w jego budowę marklowicki samorząd (brak wsparcia ze strony państwa) włożył grube miliony, aby naszej młodzieży zapewnić teraz i na przyszłość jak najlepsze warunki kształcenia. Obserwowałem w trakcie wielu spotkań, jak młodzież dumna jest z naszego gimnazjum. Cieszyło to, że do naszej szkoły chciało się zapisywać wielu uczniów z innych, nawet odległych gmin. Pani dyrektor przyjmowała tylko najlepszych uczniów (w kl I-III spoza obwodu uczy się 75 uczniów).  

Sądzę, że tak dobra placówka oświatowa dla młodych marklowiczan mieszkających w tak niewielkiej miejscowości była wspaniałym etapem awansu społecznego. Tym bardziej, że gimnazjum miało ogromną renomę, było rozpoznawalne w całym województwie. Kurator przez wiele lat organizował tutaj narady dla swoich dyrektorów i nauczycieli. Szkoła stała się  wizytówką naszej gminy, rozsławiała jej imię również przez znakomite wyniki osiągane  w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Naprawdę żal tego wszystkiego.

Tadeusz Chrószcz – wójt gminy Marklowice

publ. kk
Fot. UG Marklowice