Wakacje nie zwalniają od odpowiedzialności!

4
51
KGP Policja: Porzucanie zwierząt to przestępstwo

Każdego roku, w okresie wakacyjnym nasila się zjawisko porzucania zwierząt, zwykle psów i kotów. Dzieje się tak z wielu powodów. Najczęściej jest to kwestia nieprzemyślanej decyzji o posiadaniu zwierzęcia, braku wiedzy, jak należy się nim opiekować oraz jakie obowiązki są z tym związane. Często, niestety, zwierzęta kupuje się komuś w prezencie. Osoba obdarowana, gdy zwierzę zaczyna sprawiać kłopot, najczęściej pozbywa się go. W okresie wakacji dla niektórych zwierzęta domowe stają się prawdziwym utrapieniem, gdy okazuje się, że nie mogą zabrać do celu podróży swojego psa czy kota. Bardzo często właściciel, który nie może lub też nie stara się nawet znaleźć opieki, wywozi swojego dotychczasowego pupila i porzuca go…

Policja przypomina, że porzucenie zwierzęcia przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, jest prawnie uznane za znęcanie się nad zwierzęciem.

Pod pojęciem znęcania się należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: np. zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, bicie zwierząt, przeciążanie zwierząt, transport zwierząt powodujący ich zbędne cierpienie i stres, złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji, porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, stosowanie okrutnych metod w chowie lub hodowli zwierząt, organizowanie walk zwierząt, wystawianie zwierzęcia na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody.

Jeżeli widzimy, że ktoś porzuca zwierzę, wyjechał i pozostawił je bez opieki i nikt do niego nie zagląda, zwierzę zostało przywiązane do drzewa, błąka się, wygląda na zagubione, a także inne przypadki, kiedy zwierzęciu dzieje się krzywda – powinniśmy zawiadomić Policję, Straż Miejską czy inne odpowiednie służby.

źródło: KGP
publ. kk
Fot. pixabay