Spotkanie z Ministrem Środowiska Landu Nadrenii Północnej-Westfalii

3
28
Spotkanie z ministrem
Agnieszka Kostempska, Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wzięła udział w spotkaniu, w którym uczestniczyli Johannes Remmel, Minister Środowiska Landu Nadrenii Północnej Westfalii oraz niemieccy przedsiębiorcy. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń naszych krajów i regionów w zakresie odnawialnych źródeł energii. Briefing zorganizowała Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa.
 
 
– Warto wspomnieć, że województwo śląskie docenia rolę i potencjał drzemiący w zasobach Odnawialnych Źródeł Energii. WFOŚIGW w Katowicach tylko w latach 2004-2012 dofinansował zadania z zakresu ochrony atmosfery kwotą ponad 2 mld zł – powiedziała Agnieszka Kostempska.
 
 
Iwona Cybulska 
fot. WFOŚIGW w Katowicach