Wodzisław: Ul. Letnia doczeka się przebudowy

1
21

Zgodnie z planami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przebudowa ul. Letniej obejmie drogę na ogólnej długości 350 mb. Do wykonania jest nowa nawierzchnia asfaltowa na 1777 m2, a także 728 mb krawężnika.

Termin składania ofert upływa 7 lipca o godz. 10:00. Na ukończenie inwestycji wykonawca będzie miał czas do 30 października.

Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 300 tys. złotych. Dwie trzecie tej kwoty będzie pochodzić z budżetu powiatu, a pozostała część ze środków miejskich, pozostających w dyspozycji Rady Dzielnicy Radlin II.

kk