Wodzisław: Laureaci konkursów zawodowych odebrali nagrody

3
82
Wodzisław: Gala rozdania nagród w powiatowych konkursach zawodowych

W roku szkolnym 2015/16, PODN przeprowadził pod patronatem starosty i we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi osiem konkursów zawodowych. W ich organizację po raz kolejny włączyli się również prywatni pracodawcy, którzy w ten sposób chcą promować edukację powiązaną z potrzebami lokalnego rynku pracy. Za ich zaangażowanie i współpracę ze środowiskiem oświaty podziękowała członkini zarządu Powiatu Wodzisławskiego, Danuta Maćkowska: – Dziękuję państwu za to, że w tym trudnym i odpowiedzialnym, ale również pięknym zadaniu, jakim jest kształcenie młodzieży, mamy w was rzetelnego, solidnego i wiarygodnego partnera – powiedziała Maćkowska.

W konkursie wiedzy technicznej i BHP, jaki zorganizowano pod patronatem Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., wystartowało 74 uczniów i słuchaczy szkół z terenu powiatu. Pierwszy etap został przeprowadzony na platformie Moodle Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Drugi etap miał z kolei formę odpowiadającą programowi telewizyjnemu "1 z 10". Mimo, że do finału dotarli reprezentanci trzech szkół (Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie), to jednak wszystkie miejsca na podium zdobyli reprezentanci ZSZ: Damian Ciemięga (I miejsce), Adam Kiełkowski (II miejsce) i Krzysztof Konieczny (III miejsce). Konkurs przygotowali: Aleksander Tlołka i Wiesław Pawlica. Wszystkim – zarówno laureatom, jak i nauczycielom – w imieniu Izby gratulacje i upominki wręczyła dyrektor Izabela Kalinowska.

Patronat nad konkursem obróbki ręcznej, który po raz pierwszy został przeprowadzony w powiecie, objął Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. Od strony organizacyjnej przygotowali go: Adam Bielec, Marek Niemiec i Rafał Górecki. W konkursie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych z Wodzisławia Śląskiego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Pszowa oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Radlina. Głównym zadaniem uczestników było wykonanie łącznika zgodnie z otrzymanym rysunkiem technicznym. Ocenie podlegała dokładność i precyzja wykonania oraz przestrzeganie przepisów BHP i ergonomii pracy. W rywalizacji bezkonkurencyjny okazał się Kamil Bugdol z ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. Dwa kolejne miejsca zajęli: Marek Popek i Łukasz Szostek – obaj z ZSZ w Wodzisławiu Śl. Nagrody i wyróżnienia wręczyła Anna Orszulik-Oślizlok z Cechu oraz Roman Kapciak z biura senatorskiego Adama Gawędy.

W mijającym roku szkolnym po raz pierwszy odbył się również konkurs wiedzy z zakresu przepisów prawa. Wzięło w nim udział 32 uczniów z sześciu powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież zmierzyła się z zagadnieniami z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, a także odpowiadała na pytania dotyczące ochrony danych osobowych i praw autorskich, jak również podatków, ubezpieczeń społecznych oraz procedurą zakładania działalności gospodarczej. Patronat nad rywalizacją objęła kancelaria radcy prawnego Macieja Jopka "Legal Consulting". Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco: I miejsce – Łukasz Kuzar – Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim; II miejsce – Anna Flig – Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim; III miejsce – Michał Lampert – I LO w Wodzisławiu Śląskim. Konkurs przygotowały nauczycielki Elżbieta Kłosek, Joanna Stęchły i Aleksandra Kołtuniak.

Firma "Pol-Eko-Aparatura" objęła swoim patronatem w tym roku dwa konkursy. Celem pierwszego było opracowanie i zaprogramowanie dwóch aplikacji. Pierwsza miała pozyskiwać dane z czujników wilgotności, temperatury i odległości podłączonych do modułu Raspberry Pi 2 oraz przesyłać uzyskane wyniki pomiarów do komputera nadrzędnego. Zadaniem drugiej było odebranie wyników i ich prezentacja na komputerze. Płatny wakacyjny staż w firmie Pol-Eko-Aparatura wygrał Daniel Gorzolnik – uczeń klasy pierwszej Zespołu Szkół Zawodowych  w Wodzisławiu Śląskim, który kształci się w zawodzie technika – mechatronika. Jego kolega z klasy trzeciej, kształcący się na technika elektryka, Robert Stebel, zwyciężył w drugim konkursie, polegającym na zaprojektowaniu urządzenia do kalibrowania nowo wyprodukowanych urządzeń. Dzięki płatnemu wakacyjnemu stażowi w firmie będzie mógł swoje projekty zamieniać w rzeczywistość. Drugie miejsce w konkursie zajął Damian Ciemięga (również III klasa technikum elektrycznego), który odbędzie staż w dziale zajmującym się produkcją i uruchamianiem układów elektrycznych. Konkurs przygotowali: Roman Żurkowski i Adrian Bielec, a nagrody wręczył dyrektor Pol-Eko-Aparatura Sebastian Kowalski wraz z Danutą Maćkowską.

Kolejny konkurs, tym razem pod patronatem firmy Prevac, zrodził się w wyniku spotkania pracowników firmy z Rogowa z przedstawicielami koncernu Mitsubishi Electric. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzenie w oparciu o sterownik firmy Mitsubishi algorytmu działania, polegającego na przetransportowaniu próbki do badań przez komorę próżniową i dostarczenie jej do określonego celu w tejże komorze w celu dokonania dalszych badań. Zadanie konkursowe na tyle spodobało się przedstawicielom japońskiego koncernu, że użyczyli Powiatowemu Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. najnowsze sterowniki PLC z serii FX. Podobnie jak w przypadku konkursu wiedzy technicznej i BHP, wszystkie miejsca na podium zajęli uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. Pierwsze miejsce i płatny wakacyjny staż w firmie Prevac wygrał Krystian Cydejko. Drugie miejsce zajął Tomasz Gajda, a trzecie – Cezary Skoczylas. Nagrody wręczył prezes Prevacu Andreas Glenz oraz przewodniczący Andrzej Kania, a także Mateusz Palmąka z firmy Mitsubishi Electric. Podziękowania trafiły też do Artura Hausmana, który z ramienia PCKU odpowiadał za konkurs.

Po raz pierwszy w promowanie kształcenia zawodowego poprzez organizację konkursów włączyła się firma Damatic. Zadanie, jakie postawiono przed uczestnikami, polegało na dobraniu odpowiednich czujników oraz zaprojektowaniu sposobu ich montażu w urządzeniu służącym do składania zawiasów do pralki automatycznej, a następnie stworzeniu algorytmu sterownika tym urządzeniem w celu automatycznego montażu tych zawiasów. Zwyciężył Robert Jezusek z Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl., który odbędzie płatny wakacyjny staż u patrona konkursu. Wyróżnienia otrzymali: Paweł Mielańczyk i Jakub Potysz. Podobnie jak w przypadku konkursu pod patronatem firmy Prevac i Mitsubishi Electric, także i za ten odpowiadał Artur Hausman. Gratulacje i nagrody laureatom wręczył prezes firmy Tomasz Krupa oraz Roman Kapciak.

System – Barosz Gwimet to kolejne przedsiębiorstwo, które po raz pierwszy zaangażowało się w organizację konkursu zawodowego. Uczestnicy rywalizacji musieli zaprojektować i wykonać na frezarce CNC logo swojej firmy. Efekty pracy uczniów oceniał prezes firmy Piotr Barosz oraz pracownik działu produkcji Sławomir Taszarek. W konkursie bezkonkurencyjni okazali się reprezentanci wodzisławskiego Zespołu Szkół Zawodowych. Jarosław Kłósek był pierwszy, Rafał Kozielski – drugi, a Marek Szymik – trzeci. Główną nagrodą był płatny staż w firmie. W imieniu firmy nagrody i upominki wręczył Seweryn Gumoś. Konkurs przygotowali: wicedyrektor PCKU Michał Weczerek oraz Ryszard Witański.

Jak podkreślali uczestnicy środowej gali, tego typu inicjatywy są bardzo potrzebne i przynoszą same korzyści. Anna Wilkowska z PODN, odpowiedzialna za doradztwo w zakresie kształcenia zawodowego, a zarazem koordynatorka konkursów zawodowych, zwróciła m.in. uwagę, że pomysł na inkubator drukarek 3D w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego zrodził się właśnie w trakcie dyskusji nad konkursem w technologii 3D. Natomiast szef Prevacu Andreas Glenz przypomniał, że nie tak dawno w tej samej sali, w której odbyła się środowa uroczystość, pracodawcy stoczyli bój o dostosowanie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych do ich potrzeb. Ocenił też, że choć jeszcze zostało sporo do zrobienia, to sytuacja dzisiaj prezentuje się już lepiej.

Inf. nadesłana
kk
Fot. Starostwo Powiatowe Wodzisław Śl.