Urząd Gminy Godów dofinansuje wymianę kotłów

1
71
Gmina Godów: Program ograniczenia niskiej emisji. Wymiana kotłów

Zgodnie z "Programem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Godów w roku 2017" przewiduje się udzielanie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska polegającego na:

1. Wymianie kotła zasypowego na kocioł z automatycznym załadunkiem paliwa.
2. Wymianie kotła zasypowego na wysokosprawny kocioł gazowy.
3. Wymianie starego (powyżej 10lat) kotła gazowego na wysokosprawny kocioł gazowy.
4. Montażu instalacji solarnej przy istniejącym kotle z automatycznym załadunkiem paliwa.

Deklaracje o przystąpieniu do programu zbierane będą od 1 lipca do 31 sierpnia 2016r. w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy.

Regulamin udzielania dotacji oraz formularz deklaracji dostępne są w załącznikach poniżej oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 24.

Wszelkie pytania kierować można pod numer tel.: 32 47 65 065 wew. 19 lub 15.

kk