Wodzisław: Jacy pracownicy potrzebni są na lokalnym rynku pracy?

4
54
ZSZ Wodzisław: Kształcenie zawodowe i techniczne. Praca

Współczesny, a szczególnie – lokalny rynek pracodawców potrzebuje przede wszystkim pracowników posiadających konkretne kompetencje. Dzisiaj trudno znaleźć pracowników w zawodach, które, mimo długiej tradycji, obecnie nie cieszą się popularnością. Praca stolarza, energetyka czy mechanika jest na wyciągnięcie ręki, więc warto podjąć trud kształcenia w tych zawodach, by sprostać wymaganiom firm, które oferują zatrudnienie i budują wartość wodzisławskiego rynku pracy.

Lokalni pracodawcy, zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych i współpracujący z wodzisławską Izbą Gospodarczą, nieustannie apelują o kształcenie pracowników, którzy będą w stanie zaspokoić ich potrzeby kadrowe. Dlatego też tak silna jest ich współpraca z Zespołem Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim.


Szkoła ta oferuje kształcenie techniczne w takich zawodach, jak: technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik analityk, technik elektryk. Z kolei kształcenie zawodowe to istny festiwal profesji deficytowych, takich jak stolarz, operator obrabiarek skrawających i elektromechanik.

Obecnie, ciężka praca fizyczna, dzięki rozwojowi nauki i technologii, zyskała wsparcie w nowoczesnym sprzęcie i narzędziach ułatwiających realizację zadań. Intuicja i kreatywność wspierane są przez nowe technologie i formuły, dające szansę na wykonanie nawet najtrudniejszych przedsięwzięć.

Warto zatem skupić swoje siły i przeznaczyć swój czas na rozwój kompetencji w tych właśnie zawodach, bo:
– lokalny rynek pracodawców jest gotowy na zatrudnienie młodych, prężnych pracowników,
– lokalni pracodawcy wspierają rozwój zawodowy, angażując się w kształcenia pracowników młodocianych, nieustannie współpracują z Zespołem Szkół Zawodowych na rzecz pełnego i rzetelnego kształcenia zawodowego,
– pracownicy w tych zawodach długofalowo będą poszukiwani na rynku pracy,
– sprzyja to odbudowaniu tradycji zawodowej, która aktualnie przeżywa kryzys,
– otwiera to możliwość pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii i nieustannego rozwoju zawodowego.

Długoletnia tradycja i nowoczesne technologie stają teraz przed sporym wyzwaniem, jakim jest wykształcenie pracownika, który będzie odpowiedzią na potrzeby współczesnego rynku pracy!

Inf. nadesłana
publ. kk
Fot. ZSZ Wodzisław Śl.