Konferencja o rewitalizacji terenów poprzemysłowych

1
51
fot. WFOŚiGW w Katowicach

Organizatorami spotkania były: Śląski Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz GIG. Uczestników konferencji – samorządowców i przedsiębiorców – przywitali: Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Stanisław Prusek – Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, Andrzej Pilot – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Łukasz Tekeli – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Podczas konferencji przedstawione zostały m.in. informacje na temat możliwości finansowania rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych przez WFOŚiGW w Katowicach oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy spotkania omówili także projekt Ogólnodostępnej Platformy Informacji – Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane (OPI-TPP).  Od 2009 roku jego liderem jest Główny Instytut Górnictwa, a partnerem – Województwo Śląskie jako operator systemu, przy wsparciu Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Ta regionalna baza danych zawiera kompleksowe informacje o terenach poprzemysłowych oraz prowadzonej na nich działalności. System jest zintegrowanym narzędziem pozyskiwania, przetwarzania i publikowania danych o tych terenach. Dane z systemu OPI-TPP dają kompleksową informację do wykorzystania przy procesie podejmowania decyzji i działań.

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach". 

 

/ic/