Gmina Godów będzie walczyć z zanieczyszczeniem powietrza

1
27
Raport WHO: Najbardziej zanieczyszczone miasta w Polsce i Europie. Gmina Godów

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała zatrważający raport najbardziej zanieczyszczonych miast Europy według stanu ich powietrza (informację na ten temat znaleźć możecie pod tym linkiem). Na 8. miejscu niechlubnego rankingu znalazła się gmina Godów.

– To, że Gmina Godów pojawia się w rankingach, nie oznacza, że jakość powietrza w gminie jest znacznie gorsza od sąsiednich miejscowości, ponieważ standardowo w analizach uwzględnia się tylko te miejsca, w których znajdują się stacje pomiarowe. Nie zwalnia to jednak Gminy z podejmowania działań służących ograniczeniu niskiej emisji – wyjaśnia godowski urząd gminy.

Jak wyjaśniają włodarze gminy, działania służące ograniczeniu niskiej emisji to dla nich przede wszystkim całoroczne oddziaływanie na świadomość małych społeczności oraz edukacja młodych mieszkańców regionu. Dlatego też, Gmina Godów podjęła decyzję o realizacji ze Stowarzyszeniem Moje Miasto z Rydułtów kampanii informacyjnej podnoszącej świadomość ekologiczną młodzieży i dorosłych. Gmina złożyła także deklarację przystąpienia do planowanego przez Subregion Zachodni projektu edukacyjno-ekologicznego na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz promocji efektywności energetycznej. Projekt zakłada kompleksową interwencję obejmującą cały Subregion.

Mając na uwadze dobro mieszkańców, gmina od kilku lat realizuje program dopłat w formie dotacji do modernizacji systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych. Obecnie złożony został kolejny już na przestrzeni kilku lat wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie dotacji dla osób fizycznych na modernizację systemów grzewczych w zakresie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji m.in. do modernizacji lub wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne (instalacje solarne, kocioł węglowy ekologiczny, kocioł gazowy) – maks. 50% wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 7 500 zł. W przypadku wymiany źródła ogrzewania wraz z instalacją solarną – nie więcej niż 13 500 zł.

Gmina od 2013 roku realizuje PONE. W pierwszym roku wymieniono 55 źródeł ciepła i 38 instalacji solarnych. W 2014 roku wymieniono 49 źródeł ciepła i 24 zestawy instalacji solarnych oraz 2 zestawy ogniw fotowoltaicznych. W 2015 roku wymieniono 34 źródła ciepła i 10 instalacji solarnych. Łącznie, przez wszystkie lata realizacji PONE, dofinansowanie gminy dla mieszkańców wyniosło 1 311 953,50zł.

Od kilku lat prowadzone są również prace związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.
W ramach tych działań zmodernizowanych zostało sześć obiektów użyteczności publicznej, tj. SP w Skrzyszowie, Łaziskach, Skrbeńsku, Krostoszowicach i Godowie oraz Wiejski Ośrodek Kultury w Gołkowicach i budynek OSP w Łaziskach. W tym roku złożono także wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację termomodernizacji Ośrodka Kultury w Godowie z wykorzystaniem pomp ciepła oraz Ośrodka Kultury w Skrbeńsku z wykorzystaniem solarów.

źródło: UG Godów
publ. kk
Fot. Justyna Koniszewska