Wodzisławski MOSiR wydał ponad 100 tys. zł na zakup mobilnej sceny

1
20
MOSiR Wodzisław: Mobilna scena - nowy zakup

Scena zakupiona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji CENTRUM po raz pierwszy wykorzystana zostanie już w najbliższą sobotę, podczas festynu rodzinnego w dzielnicy Radlin II.

– Kupno sceny zostało podyktowane dużym zapotrzebowaniem na taki rodzaj urządzenia. Mowa tutaj zarówno o imprezach organizowanych przez miasto, jak również o tych organizowanych przez podmioty działające jako organizacje pozarządowe czy placówki oświatowe, którym taka scena również jest potrzebna – wyjaśnia dyrektor MOSiR CENTRUM, Bogdan Bojko.

Scenę mobilną dostarczyć ma firma ALSPAW GROUP z Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt takiego urządzenia wyniósł 102 tysiące złotych.

kk
Fot. UM Wodzisław Śl.