Mieczysław Kieca: Największym problemem Wodzisławia Śląskiego jest zanieczyszczenie powietrza

1
90
Wodzisław Śląski, ekologia: Walka z niską emisją. Nie pal śmieci

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała zatrważający raport najbardziej zanieczyszczonych miast Europy według stanu ich powietrza (informację na ten temat znaleźć możecie pod tym linkiem). Na 5. miejscu niechlubnego rankingu znalazło się miasto Wodzisław Śląski.

– Raport WHO potwierdził to, co wiemy od dawna – że największym problemem naszych miast i gmin (…), a także samego Wodzisławia Śląskiego jest zanieczyszczenie powietrza – powiedział w reakcji na publikację raportu prezydent miasta, Mieczysław Kieca. To ważna informacja dla mieszkańców, ponieważ oznacza, że wszyscy oddychamy bardzo szkodliwym dla naszego zdrowia i życia powietrzem. Władze miasta już niemal od 10 lat prowadzą działania, która mają na celu poprawę sytuacji. W tym czasie, na walkę z niską emisją i zanieczyszczeniem powietrza wydano już prawie 30 mln złotych.

W tej kwocie mieszczą się takie działania, jak termomodernizacje budynków oświatowych (do 2019 roku stermomodernizowane zostaną wszystkie wodzisławskie szkoły), budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, dofinansowania modernizacji systemów ogrzewania, akcje informacyjne i edukacyjne, usprawnienie i odpowiednie utrzymanie sieci dróg czy też wymiana taboru komunikacji miejskiej. Miasto Wodzisław Śląski, jako jedna z pierwszych gmin, zaczęło również przeprowadzać kontrole prywatnych posesji. Z roku na rok rośnie nie tylko liczba kontroli przeprowadzanych przez Straż Miejską, ale również – interwencji związanych ze zgłoszeniami ze strony mieszkańców. To oznacza, że wśród wodzisławian znacząco wzrasta świadomość w kwestii szkodliwości spalania różnego rodzaju odpadów i śmieci.

– Mimo tej skali działań, mimo tak wysokiej kwoty – dalej jesteśmy w miejscu, które w ogóle nas nie zadowala. (…) O tych działaniach trzeba więc mówić szerzej. To nie jest tylko problem miasta, w którym mierzy się powietrze, ale wszystkich miast naszego regionu. Smog nie zna granic administracyjnych – podsumował prowadzone działania prezydent miasta.

Dlatego też, już rok temu, powołana została grupa subregionalna, która zajmie się tematem ograniczania niskiej emisji. Szefem grupy reprezentującej w sumie ponad dwadzieścia samorządów Subregionu Zachodniego został naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Tadeusz Dragon. Jedną z kluczowych decyzji, jaka powinna zapaść w możliwie jak najszybszym czasie, miałoby być podjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały antysmogowej, która wprowadzałaby całkowity zakaz palenia opałami niskiej jakości.

Przedstawicielom Subregionu Zachodniego zależy również na przeprowadzeniu na szeroką skalę kampanii edukacyjno-doradczej, która trwałaby od roku 2016 do 2018 i dotyczyłaby przede wszystkim współpracy ze szkołami, urzędami miast i gmin oraz systemu doradztwa dla przedsiębiorców i mieszkańców.

Jak podsumował prezydent miasta, wiele jednak będzie zależeć również od nas, mieszkańców, od naszej postawy i działań podejmowanych w kwestii ochrony powietrza. Zadania, jakie realizowane były w mieście w ciągu ostatnich 10 lat, podsumowuje poniższa prezentacja.

kk
Fot. Fanpage "Kochasz życie? Nie pal śmieci"/facebook.com