Wodzisław: Prawie milion złotych na zagraniczne praktyki i kursy dla uczniów i nauczycieli

1
48
ZST, ZSZ Wodzisław: Staże, praktyki - wyjazdy zagraniczne Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Agencja Narodowa programu Erasmus+ – ogłosiła wyniki konkursów na realizację europejskich projektów, dotyczących mobilności uczniów i nauczycieli. Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną przeszły dwa wnioski Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. oraz jeden Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. Dzięki temu, do obu szkół trafi w sumie blisko milion złotych na staże, praktyki zawodowe i kursy doszkalające.

Jeden z projektów ZSZ skierowany jest do uczniów klas trzecich Technikum nr 1 im. Piastów Śląskich, kształcących się w zawodach technik: mechanik, mechatronik, chłodnictwa i klimatyzacji, analityk i elektryk. W ramach niego, uczniowie wezmą udział w zajęciach językowych, psychologicznych i kulturowych, przygotowujących ich do wyjazdu do Niemiec, Irlandii i Portugalii, gdzie w przedsiębiorstwach odbędą miesięczne praktyki i staże zawodowe. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ok. 170 tys. euro.
Drugi z projektów, noszący nazwę "Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji", zakłada udział nauczycieli w zagranicznych kursach dokształcających w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i posługiwania się językiem angielskim w nauczaniu, a także przygotowywania projektów współpracy europejskiej. Dodatkowo, czterech nauczycieli będzie uczestniczyć w obserwacjach lekcji w szkołach we Włoszech oraz na Islandii (tzw. job shadowing). Na realizację tego projektu szkoła otrzyma ok. 25 tys. euro.

Projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zakłada z kolei doskonalenie zawodowe nauczycieli, podniesienie jakości pracy szkoły oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej i wymianę doświadczeń w zakresie innowacyjnego podejścia do nauczania. Grupa nauczycieli weźmie udział w zagranicznych szkoleniach m.in. w zakresie wykorzystania technik informacyjno–promocyjnych w procesie dydaktycznym, a także w szkoleniach metodycznych. Na realizację projektu szkoła otrzyma blisko 22 tys. euro.

Inf. nadesłana
kk
Na zdjęciu: Uczniowie ZST podczas stażu w Irlandii Północnej.