12 zł brutto za godzinę na umowach śmieciowych od stycznia 2017 r.

3
23
Umowy śmieciowe Wodzisław Śląski Kedzirzyn Koźle Praca

Pradnik Przedsiębiorcy – śledzimy zmiany

W styczniu br. pisaliśmy na temat planów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej w przypadku zatrudnienia na umowę zlecenie. Ministerstwo zapowiadało wprowadzenie planowanych modyfikacji od lipca 2016 r. 7 kwietnia br. Rada Dialogu Społecznego pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia. Za uchwałą w tej sprawie głosowali jednogłośnie członkowie strony społecznej Rady – związków zawodowych i pracodawców. MRPiPS zapowiada, że zmiany dotyczące tej kwestii zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Celem ich wprowadzenia ma być przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez pracodawców. Projekt zmiany ustawy był odpowiedzią na apel związków zawodowych.

Przygotowany projekt zakłada przepisy o obowiązku wypłaty stawki minimalnej, dokumentowania liczby przepracowanych godzin i nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy. W propozycji znalazły się przepisy nakładające na PIP zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z projektem minimalna stawka godzinowa obejmie umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz samozatrudnionych, jednoosobowo świadczących usługi dla firm. Jak przekonuje ministerstwo, wyłączenia z tej zasady mają być dedykowane umowom cywilnoprawnym dotyczących opiekunów w rodzinnych domach pomocy oraz opieki podczas wypoczynków i wycieczek.

 

Artykuł powstał przy współpracy z firmą SOFTib , właścicielem marki Centrum Kas Fiskalnych.