Wodzisław: Brakuje chętnych do pracy w Straży Miejskiej?

0
21
Straż Miejska Wodzisław Śl.: Praca

W 2015 roku, Straż Miejska obejmowała swoim działaniem miasto Wodzisław Śląski oraz gminę Godów – łącznie był to obszar o powierzchni 88 km2, zamieszkiwany przez blisko 62 tys. mieszkańców. Jednocześnie, w ubiegłym roku stan etatowy wodzisławskich strażników był najniższy na przestrzeni ostatnich kilku lat i wynosił mniej niż 20 osób – to mało, szczególnie jak na zakres zadań, których wykonania codziennie podejmują się funkcjonariusze Straży.

Pouczenia, ujawnianie wykroczeń, wystawianie mandatów czy wniosków o ukaranie, a w razie konieczności – wzywanie policji. Podejmowanie interwencji, legitymowanie sprawców wykroczeń, działania podejmowane w związku z bezpańskimi lub niebezpiecznymi zwierzętami, utrzymywanie czystości i porządku oraz likwidacja dzikich wysypisk – zakres obowiązków Straży Miejskiej jest naprawdę szeroki, a jej funkcjonariusze wciąż podejmują się kolejnych zadań.

Strażnicy włączają się bowiem również w prowadzenie działań edukacyjnych, profilaktycznych (np. Bezpieczne ferie, Bezpieczna droga do szkoły, Akcja "Znicz") czy zabezpieczających (np. miejsca niewybuchu czy imprez). Odpowiadają za kontrolę strefy płatnego parkowania, ochronę Rodzinnego Parku Rozrywki, a także – całodobowo kontrolują monitoring miasta. Praca w Straży Miejskiej jest więc trudna, ale dla osób dążących do zachowania ładu i porządku w swoim mieście – z całą pewnością satysfakcjonująca. Mimo to, strażników jest wciąż niewielu.

Wolne wakaty czekają, a podstawowe wymagania, jakie należy spełnić, by dostać pracę, nie są zbyt wygórowane. Kandydaci powinni mieć ukończony 21. rok życia, wykształcenie min. średnie, posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych. Niewymagane jest nawet zdanie testów sprawnościowych! W czym tkwi więc źródło problemu?

Strażnicy miejscy pracują w systemie zmianowym, przez wszystkie 7 dni w tygodniu. Szeroki zakres obowiązków a jednocześnie – ograniczone kompetencje – z całą pewnością nie ułatwiają wykonywania tego zawodu. Wielu strażników, w miarę swoich możliwości, decyduje się również na przejście do pracy w policji, gdzie płace i warunki pracy są lepsze. I z całą pewnością – to właśnie kwestia wynagrodzenia odgrywa tu znaczącą rolę – strażnicy miejscy na start otrzymują bowiem wynagrodzenie minimalne.

– To rada miejska ustala budżet, w którym ja, jako pracodawca, mogę się poruszać (…). Myślę, że wszyscy zgadzamy się co do tego, że za dobrze wykonywaną pracę powinno się dobrze płacić. (…) Zawnioskowałem już do rady miejskiej o zwiększenie budżetu z tytułu wypłaty wynagrodzeń – wyjaśnił prezydent miasta Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca. Czy wraz ze wzrostem płac – wzrośnie liczba chętnych do pracy w Straży Miejskiej? W końcu nawet najbardziej satysfakcjonująca praca nie zastąpi pracownikowi wynagrodzenia adekwatnego do wykonywanych przez niego zadań.

Katarzyna Krentusz