Wodzisław: Przed nami Wiosenne Konfrontacje Artystyczne

2
49
WCK, Wodzisław: Przegląd konfrontacji artystycznych szkół MASKA 2016

W szkolnym przeglądzie zespołów artystycznych MASKA udział biorą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta. Impreza stwarza okazję do wymiany doświadczeń, konsultacji oraz wytyczenia dalszych perspektyw dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego w środowisku szkolnym.

Przegląd zostanie podzielony na dwa dni. W pierwszym dniu, 27 kwietnia, zaprezentują się zespoły teatralne, natomiast w drugim dniu, 28 kwietnia, zespoły muzyczne, taneczne, wokalno-taneczne i folklorystyczne.

Głównym organizatorem jest Wydział Edukacji UM w Wodzisławiu Śląskim oraz Wodzisławskie Centrum Kultury. Harmonogram występów przedstawiamy poniżej.

27 kwietnia:

28 kwietnia:

kk