Rowerzysta na drodze – jak nie łamać przepisów?

1
43
Straż Miejska Wodzisław: Przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów

Dobra znajomość przepisów ruchu drogowego może pozwolić nam uniknąć wielu nieszczęśliwych zdarzeń. O zasadach obowiązujących rowerzystów przypomina komendant wodzisławskiej Straży Miejskiej.

1. Rower, którym chcemy włączyć się do ruchu, powinien być wyposażony w:
– co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
– sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,
– z przodu – co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej,
– z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej, oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej.

2.  Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Dziecko w wieku do lat 10 jadące na rowerze jest traktowane jako osoba piesza i może się poruszać po drodze publicznej tylko pod opieką osoby dorosłej.

4. Po ukończeniu 10 roku życia, dziecko może przystąpić do egzaminu na swoje pierwsze "prawo jazdy” – kartę rowerową. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu może jeździć na rowerze po drodze.

5.  Osoby pełnoletnie mogą poruszać się po drogach bez karty rowerowej.

6. Kask na głowie i odblaski (np. kamizelka) to nieobowiązkowe, ale dla każdego świadomego kierującego – niezbędne elementy.

7. Rowerzysta powinien poruszać się po ścieżce rowerowej, a gdy jej nie ma – po poboczu drogi, obowiązuje go ruch prawostronny i konieczność jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Na jezdnię wyjeżdża tylko wtedy, gdy nie ma ani ścieżki, ani pobocza, albo jest ono w takim stanie, że nie nadaje się do jazdy.
             
8.  Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
 – opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem,
 – szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów,
 – warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).
                                                                                                       
9. Zabroniona jest jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach.

10. Zabrania się jazdy obok innego uczestnika ruchu. Wyjątkowo dopuszczalna jest jazda po jezdni obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

11. Nie wolno przejeżdżać rowerem przez ulicę przy użyciu przejść dla pieszych. Jeśli chcemy z takiego przejścia skorzystać, należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go na drugą stronę. Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych zagrożona jest karą grzywny w wysokości 100 zł.

12. Kierujący rowerem musi również pamiętać, iż obowiązują go znaki drogowe, jak np. B-9 "zakaz wjazdu rowerów” czy D-11 i D-12 "pas BUS”.

13. Pod prąd można wjechać tylko w taką ulicę, przy której zakaz wjazdu opatrzono tabliczką "nie dotyczy rowerów”.

14. Rowerzystów obowiązują zakazy:
– kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
– korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku dotyczą kierującego pojazdem – a więc również rowerzysty.

Wodzisławscy strażnicy miejscy apelują o stosowanie się do przepisów ruchu. Przestrzeganie kodeksu drogowego, kultura jazdy i szacunek do pozostałych użytkowników jezdni pozwolą wszystkim cyklistom na bezpieczne poruszanie się po drogach i, przede wszystkim, na czerpanie radości z jazdy.

kk
Fot. pixabay