W powiecie wodzisławskim ruszyła Karta Młodego Przedsięborcy

1
17
Wodzisław: Karta Młodego Przedsiębiorcy

Karta Młodego Przedsiębiorcy to program promujący przedsiębiorczość wśród młodzieży. Adresowany jest do osób do 30. roku życia, które prowadzą działalność gospodarczą lub zamierzają ją otworzyć. – Młodzi to grupa wymagająca szczególnego wsparcia na rynku pracy. Ich dobry start zawodowy to wartość, o której nie trzeba nikogo przekonywać. W powiecie wodzisławskim, odsetek młodzieży poszukującej pracy jest wysoki. Co trzeci bezrobotny nie ukończył 30. roku życia. Co roku, ok. 70% środków (…) przeznaczonych na aktywizację zawodową trafia do osób młodych w formie dofinansowania zatrudnienia. Od 70 do 80 osób korzysta rocznie z dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej, udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim. Co roku, ponad 400 młodych przedsiębiorców rejestruje rozpoczęcie działalności w wodzisławskim Urzędzie Skarbowym – wyjaśnia starosta powiatu wodzisławskiego, Ireneusz Serwotka. I dodaje: – Dzięki realizacji projektu postawione zostały kolejne kroki na drodze wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Jak wiemy, prowadzenie firmy jest trudne. Szczególnie na początku, gdy firma zdobywa dopiero pozycję na rynku. (…) Inicjowanie i wdrażanie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości (…) jest niezwykle cenne i potrzebne.

Karta Młodego Przedsiębiorcy to program, który powstał w wyniku partnerstwa InNOWAcyjna NYSA. Jego celem jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez tworzenie przez innych przedsiębiorców, otoczenie biznesu lub podmioty administracji publicznej systemu preferencji, ulg, zniżek i udogodnień dla młodych osób, rozpoczynających działalność gospodarczą. W zamian, partnerzy KMP zyskują wizerunek instytucji wspierającej młodzież, bezpłatną promocję oraz potencjalnie nowych klientów dla swoich produktów i usług.

W powiecie nyskim, projekt Karty Młodego Przedsiębiorcy funkcjonuje od 3 lat. Przystąpiło już do niego ponad 200 partnerów a z oferowanych udogodnień korzysta ok. 200 młodych przedsiębiorców.

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim, jako pierwszy w województwie śląskim, zdecydował o przystąpieniu do programu. 22 kwietnia odbyła się gala inaugurująca projekt Karty Młodego Przedsiębiorcy w naszym powiecie. Na początek, chęć przystąpienia do projektu wyraziło ponad 60 pracodawców, instytucji otoczenia biznesu oraz podmiotów administracji publicznej.

Katarzyna Krentusz
Fot. Justyna Koniszewska