Wodzisław: Starosta Ireneusz Serwotka członkiem Zarządu Subregionu Zachodniego

1
21
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego - Zarząd: starosta Ireneusz Serwotka

20 kwietnia, w Urzędzie Miasta Jastrzębia-Zdroju odbyło się posiedzenie zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Jednym z punktów porządku obrad było dokonanie zmian w składzie zarządu Związku, związanych z wyborem nowego starosty i zarządu powiatu wodzisławskiego. W wyniku głosowania, Tadeusza Skatułę w zarządzie Związku jednogłośnie (przy 45 głosach "za") zastąpił starosta Ireneusz Serwotka.


Podczas spotkania dokonano również aktualizacji Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Szczegóły w tym zakresie omówił dyrektor biura Związku, będący równocześnie koordynatorem RIT Adam Wawoczny. Zmieniono ponadto regulamin zarządu Związku oraz omówiono stan realizacji regionalnych inwestycji.

Członkowie związku zapoznali się też z efektami prac grup roboczych funkcjonujących w ramach subregionu. Podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. niskiej emisji dyskutowano m.in. na temat kompetencji samorządów dotyczących zadań w zakresie ochrony powietrza oraz na temat ankietyzacji gmin subregionu w odniesieniu do pisma urzędu marszałkowskiego w sprawie możliwości wprowadzenia drogą uchwały ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Ponadto poruszono problem organizacji i przeprowadzenia kampanii promocyjno-ekologicznej na terenie subregionu. Jej głównym celem byłaby edukacja i promocja dobrych praktyk w zakresie zapobiegania niskiej emisji oraz szeroko pojętej efektywności energetycznej w sektorze gospodarstw domowych. W tym temacie samorządy subregionu planują realizację wspólnego projektu.

Grupa robocza ds. oświaty dyskutowała z kolei m.in. nad odpowiedziami Ministerstwa Edukacji Narodowej na stanowisko zarządu Związku z dn. 21 grudnia 2015 roku dotyczące zmian w zakresie edukacji, m.in. planów likwidacji gimnazjów, przywrócenia wieku szkolnego od lat siedmiu, likwidacji tzw. godzin karcianych. Dyskutowano również na temat trwających aktualnie naborów do szkół i przedszkoli.

Samorządowcy zrzeszeni w Związku, podczas spotkania w Jastrzębiu-Zdroju, wysłuchali też krótkiej prezentacji przedstawicieli Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw nt. Programu "Polska 3.0". Projekt ten zakłada stworzenie atrakcyjnej strefy biznesu, świetnie skomunikowanego obszaru inwestorskiego, który będzie przyciągał kapitał ludzki, podmioty gospodarcze, inwestycje i know – how, bazując na najlepszych wzorcach. Jest to największy projekt Komisji Europejskiej, wpisujący się w jej nowe strategie finansowania, ponieważ jest on realizowany poprzez firmy zrzeszone w klastrach i dotyczy transportu multimodalnego. Zakłada on przywrócenie transportu na rzekę Odrę, połączenie Odra-Dunaj -Łaba i budowę największego w Europie Centrum Logistycznego – Gorzyczki-Wierzniowice, a także przedłużenie szerokiego toru ze Sławkowa do Centrum Logistycznego, przy równoczesnej modernizacji obecnej trasy Sławków-Hrubieszów.

Inf. nadesłana
publ. kk
Fot. Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego