Wodzisławskie Publiczne Przedszkole nr 16 wyróżnione certyfikatem „Chronimy dzieci”

1
38
Wodzisław: Certyfikat

Publiczne Przedszkole nr 16 w Wodzisławiu Śląskim, w celu podniesienia kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, przystąpiło do akcji "Chronimy Dzieci" w  ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

Przedszkole, jako jedyna placówka w mieście, otrzymało certyfikat akcji, wprowadzając wszystkie standardy określone w jej programie (m.in. monitorowanie pracowników, zapewnienie im edukacji w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacji zagrożenia, edukacja w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ich ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem, monitorowanie i weryfikowanie zgodności prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci).

Certyfikat ważny jest do 5 kwietnia 2017r.

kk