Wodzisław: Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowania do studiów

2
19
Aktywny samorząd: Wsparcie dla niepełnosprawnych w Wodzisławiu

Dofinansowanie w uzyskaniu wykształcenia w kolegium lub szkole wyższej (także na poziomie studiów doktoranckich) mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mogą one liczyć na pokrycie kosztów (lub dofinansowanie) czesnego do kwoty 3 tys. zł (dofinansowanie powyżej tej kwoty jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł netto na osobę), dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku, gdy jest on odpłatny (jednorazowo 4 tys. zł), a także dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (jednorazowo od 700 zł do tysiąca złotych).

Osoby, których dochód nie przekracza kwoty 583 zł netto na osobę lub które rozpoczęły pracę w 2016 r., mogą liczyć na sfinansowanie czesnego w całości. Pozostałe osoby (z wyższym dochodem lub te, które rozpoczęły zatrudnienie przed 2016 r.) muszą wnieść wkład własny. W przypadku, gdy korzystają z pomocy na jednym kierunku – ich wkład wynosi 15% wartości czesnego. W przypadku, gdy korzystają z dofinansowania na więcej niż jednym kierunku – wówczas na pierwszym kierunku pokrywają 15% kosztów czesnego (osoby niepracujące są zwolnione z wkładu własnego), a na każdym kolejnym – już 65% (lub 50% w przypadku osób niepracujących).

Wnioski o dofinansowanie można pobrać na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wodzisławiu Śląskim (www.pcpr-wodzislaw.pl, zakładka "Aktywny samorząd") lub w siedzibie urzędu przy ul. Wałowej 30, pokój 14. Tam też wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać. Nieprzekraczalny termin upływa 15 kwietnia. Przypominamy, że obecny nabór dotyczy roku akademickiego 2015/16 (a więc studiów, które już trwają). Podania dotyczące roku szkolnego/akademickiego 2016/2017 przyjmowane będą od 1 czerwca do 10 października 2016 roku.

Program "Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inf. nadesłana
publ. kk
Fot. freeimages