166 tysięcy złotych dotacji na wyjazdy dzieci na zimowiska harcerskie

2
20
fot. WFOŚiGW w Katowicach

Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Funduszu. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska zamierza zorganizować wyjazd dla ponad 770 dzieci z terenu województwa śląskiego do miejscowości czystych ekologicznie w województwie małopolskim oraz śląskim.

W trakcie tygodniowych turnusów realizowane będą programy profilaktyki zdrowotnej, edukacji ekologicznej oraz regionalnej edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Wnioskodawca planuje organizację aktywnego i czynnego wypoczynku, prowadzenie zabiegów profilaktyczno-leczniczych, organizowanie wycieczek krajoznawczych i wędrówek oraz zajęć sportowych, a także przeprowadzenie zajęć i konkursów o tematyce zdrowotnej i ekologicznej, organizację spotkań z leśnikami. Od 1997 roku Fundusz dofinansował ZHP Chorągiew Śląską kwotą 10 694 095 zł. Środki Funduszu były przeznaczone na zadania z zakresu profilaktyki zdrowotnej i  edukacji ekologicznej. Z wyjazdów wakacyjnych skorzystało w minionym roku niemal 4000 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Iwona Cybulska

"Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach".