Subregion Zachodni walczy ze smogiem i niską emisją

3
29
Fot. Justyna Koniszewska

Grupa Robocza ds. Ograniczania niskiej emisji została powołana uchwałą Subregionu Zachodniego w marcu 2015 roku. Teraz, po 12 miesiącach jej działania, Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, na którego czele stoi prezydent Mieczysław Kieca, wystosował stanowisko w sprawie przyjęcia stanowiska nt. uruchomienia programów dotacyjnych, które umożliwią realizację gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji.

Jak twierdzą samorządowcy z Subregionu Zachodniego, jest to konieczne z racji na problem niskiej emisji. Wskazują, że dotychczasowe środki przeznaczane z NFOŚiGW na wsparcie likwidacji niskosprawnych źródeł ciepła były dalece niewystarczające. Sytuacja ta skutecznie uniemożliwiała nie tylko prawidłową realizację PONE w wymaganym zakresie, ale utrudniała również dostosowanie jakości powietrza do wymagań prawa polskiego. Jednocześnie mniejsze gminy (poniżej 5 tys. mieszkańców) były całkowicie wykluczone z możliwości skorzystania z dotacji w ramach programu KAWKA. Program ten został jak najbardziej doceniony przez Grupę Roboczą ds. Ograniczenia niskiej emisji, w związku z tym w stanowisku wyrażono nadzieję, że będzie on w dalszym ciągu kontynuowany w ulepszonej formie i na znacznie szerszą skalę niż miało to miejsce dotychczas.

– Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego cieszy się także program RYŚ. Niepokój nasz budzi jednak fakt, iż warunkiem pozyskania dotacji na termomodernizację jest skorzystanie z pożyczki. Taka konstrukcja wyklucza dużą część społeczeństwa z uwagi na to, że nie wszystkie gminy mogą w chwili obecnej zaciągać kolejne zobowiązania. Ponadto, nie wszyscy mieszkańcy pragnący skorzystać z tegoż programu posiadają zdolność kredytową. Warto zwrócić uwagę na fakt, że podobne programy funkcjonują chociażby w Czechach czy Niemczech, ale nie nakładają przymusu korzystania z części pożyczkowej pozostawiając beneficjentom wolny wybór – wyjaśnia kolejne punkty Mieczysław Kieca.

Podczas posiedzenia Subregionu Zachodniego ustalono także, że w programach dotacyjnych winny zostać uwzględnione również inwestycje polegające na dotowaniu do zakupu wysokosprawnych urządzeń grzewczych w nowo powstających budynkach mieszkalnych oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do każdego rodzaju kotła (nie tylko dla klasy określonej przez WFOŚiGW).

Jednak zauważono również, jak istotna jest odpowiednia edukacja społeczeństwa w temacie niskiej emisji. – Pragniemy przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję promocyjno-edukacyjną w zakresie uświadamiania mieszkańców Subregionu Zachodniego w temacie niskiej emisji. Naszym celem jest zarówno edukacja, promocja korzystnych rozwiązań, jak również doradztwo w tej kwestii – wyjaśnia prezydent Mieczysław Kieca.

źródło: UM Wodzisław Śl.
publ. kk
Fot. Justyna Koniszewska