Rodzina 500+ w ZUS – złóż elektroniczny wniosek do programu

1
27
Rodzina 500+ w ZUS – złóż elektroniczny wniosek do programu

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ZUS jest jedną z instytucji, która umożliwia złożenie elektronicznego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. wniosku "Rodzina 500+". Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS wniosek elektroniczny będzie dostępny od 1 kwietnia.

Osoba, która posiada profil na PUE ZUS – po zalogowaniu będzie miała możliwość wypełnienia i wysłania wniosku przez Internet. Dla tych, którzy chcą złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego drogą tradycyjną, w sekcji Wzory dokumentów zamieszczony zostały wniosek do wypełnienia i wydruku. Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze może wypełnić i wydrukować wniosek, a następnie samodzielnie złożyć go we właściwym urzędzie.
Należy pamiętać, że papierowe wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego powinny być przekazywane do urzędów, które będą zajmować się ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego tj. do urzędów gminy, miasta albo ośrodków pomocy społecznej.

Aby móc skorzystać z możliwości wysłania wniosku elektronicznego przez portal PUE ZUS należy posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych. Jego założenie jest bardzo proste i nie zabiera wiele czasu. Pamiętać należy o odpowiednich załącznikach. Jeśli powstaną wątpliwości, jakie dokumenty należy przygotować – należy skontaktować się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej. Po wysłaniu wniosku przez PUE ZUS, zostanie on przekazany do urzędu, który zajmie się tą sprawą. Jeśli chcesz np. poprawić dane zawarte we wniosku, dołączyć dodatkowe dokumenty lub wycofać wniosek, musisz udać się do urzędu, który został wskazany przez Ciebie we wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozpatruje wniosków "Rodzina 500+". ZUS zapewnia jedynie możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) za pośrednictwem portalu PUE. Dlatego po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez PUE ZUS, wszelką korespondencję, w tym decyzję, otrzymasz od urzędu, który wskazałeś we wniosku.
Wniosek elektroniczny "Rodzina 500+" możesz także złożyć:  za pośrednictwem ePUAP, w serwisie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – [email protected], w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce. Wniosek Rodzina 500+ można również złożyć pocztą lub bezpośrednio w urzędach wskazanych w Twojej gminie lub mieście (urzędach gminy, miasta albo ośrodkach pomocy społecznej).

Artykuł powstał przy współpracy z firmą SOFTib , właścicielem marki Centrum Kas Fiskalnych.