W Wodzisławiu ruszył przetarg na odbiór odpadów komunalnych

1
32
Fot. pixabay

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego ogłosił procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy, do którego zadań należeć będzie odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Wodzisławia Śląskiego z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne. Termin realizacji tego zamówienia rozpocznie się 1 sierpnia 2016 roku a zakończy 31 lipca 2019r.

Pośród wielu warunków udziału w postępowaniu przetargowym znalazł się także zapis mówiący o konieczności dysponowania potencjałem technicznym, umożliwiającym ciągłość wykonywania i transportu odpadów komunalnych z wyżej wymienionych nieruchomości na terenie miasta. Wykonawca musi dysponować sprzętem spełniającym normy emisji spalin EURO 5.

Termin składania ofert na świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego upływa 5 maja 2016.

Szczegóły zamówienia można znaleźć w BIP, pod tym linkiem.

kk
Fot. pixabay