Miasto Radlin przyznawać będzie dotacje na kompostowniki

1
42
Fot. pixabay

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta, radni przyjęli uchwałę, na podstawie której miasto będzie udzielać dofinansowania w wysokości 50% poniesionych przez mieszkańców kosztów.

Dotacja zakupu kompostowników nie może jednak jednorazowo wynieść więcej niż 120 zł. Z dofinansowania będą mogli skorzystać mieszkańcy Radlina, właściciele nieruchomości położonych w mieście oraz – co ważne – niezalegający z podatkami i innymi opłatami na rzecz miasta.
Uchwała jest pierwszym krokiem. Kolejnym będzie powstanie regulaminu udzielania dotacji (powstać ma na przełomie kwietnia i maja).

– To dość proste, ale i skuteczne narzędzie do popularyzacji kompostowania. Musimy pamiętać, że według przepisów ustawy o odpadach to ograniczanie powstawania nowych odpadów powinno być priorytetem działań ekologicznych (art. 17 i 18 Ustawy o odpadach). Jeśli nie oddajemy odpadów zielonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych a zagospodarowujemy je na własne potrzeby w kompostowniku, działamy najbardziej ekologicznie a przy tym – wpływamy na zmniejszanie kosztów całego systemu – wyjaśnia Urząd Miasta Radlina.

kk
Fot. pixabay