Kędzierzyn-Koźle: Możemy pić kranówę!

0
55
Możemy pić kranówę!
-Kędzierzyn-Koźle położony jest na głównym zbiorniku wody podziemnej subniecka kędzierzyńsko-głubczycka GZWP 332, dzięki czemu mieszkańcom naszego miasta nie grozi deficyt wody – zapewnia Barbara Ermisch-Lipniacka, prezes zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. – Niemniej jednak rozpatrując ogólny problem zasobów naturalnych wody i miejsca, jakie Polska zajmuje pod tym względem na świecie, musimy pamiętać o świadomym, mądrym i oszczędnym korzystaniu z daru, jakim jest woda. Jest to bowiem niezmiernie ważne dziś, jak również w bliskiej lub dalekiej przyszłości – dodaje.
Walory zdrowotne jak i smakowe kędzierzyńsko-kozielskiej wody gwarantuje źródło jej pochodzenia, a mianowicie zasoby obszarów wodonośnych trzecio- i czwartorzędowych wydobywanych ze studni głębinowych znajdujących się na terenie naszego miasta, o głębokości około 100 m pod poziomem terenu. Wody te zawierają w swoim składzie wiele cennych dla zdrowia minerałów, ze szczególnym udziałem wapnia i magnezu.
– Wystarczy zatem odkręcić w swoim domu kran, aby pobrana z niego woda mogła ugasić nasze pragnienie i być kluczem do naszego zdrowia. Woda nasza to produkt wysokiej jakości, w każdym przypadku odpowiadający normom polskim, dyrektywie Unii Europejskiej oraz wytycznym Światowej Organizacji Zdrowia – zachwala Barbara Ermisch-Lipniacka.
Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez ONZ w 1992 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy związane z zasobami słodkiej wody na świecie i pogłębić szacunek do wody, która tak często jest marnotrawiona.
Eksperci ONZ oceniają, że zasoby wody pitnej w skali globu wynoszą aktualnie mniej niż 0,1 proc. Ponad miliard ludzi na świecie nie ma stałego dostępu do czystej wody pitnej. Dużym problemem jest też wzrost zanieczyszczeń. Woda pitna staje się więc na świecie dobrem deficytowym.
 
KS
 
Źródło: Urząd miasta