Autyzm – pokonaj lub pokochaj

2
192
Fot. plakat

Konferencja szkoleniowa "Pokonchaj autyzm" organizowana jest przez Stowarzyszenie "Czyń Dobro". Głównym celem seminarium jest upowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń zdrowia psychicznego, jakimi są: autyzm, zespół Aspergera czy zaburzenia ze spektrum autyzmu, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrażającej zdrowiu psychicznemu. Uczestnicy konferencji poznają również istotę wyzwań towarzyszących autyzmowi oraz skuteczne strategie wspierania rozwoju społecznego i poznawczego dzieci nim dotkniętych.

Organizator zaprasza na wydarzenie rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem i podobnymi wyzwaniami rozwojowymi, a także pracujących z nimi specjalistów (terapeutów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów itp.). Pierwszeństwo udziału mają osoby związane z powiatem wodzisławskim: rodzice dzieci z powiatu lub uczących się w placówkach na terenie powiatu oraz specjaliści pracujący na terenie powiatu wodzisławskiego.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo–Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. Początek o godz. 12:00. Czas trwania to około 6 godzin.

Osoby chętne do udziału w seminarium powinny zgłosić się do 31 marca 2016 r. osobiście w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Kopernika 71 lub telefonicznie pod nr: 32 4552300 lub 511-058-613.

Konferencja odbywa się w ramach projektu "Pokonchaj autyzm", współfinansowanego przez Powiat Wodzisławski.

Inf. nadesłana
kk